Gyakorlati lehetőségek Veszprémben a Pannon Egyetemen

Gyakorlat teszi a mestert, tartja a mondás, és ezt csak megerősíteni tudjuk. Az a rengeteg elméleti tudás, amit az évek során elsajátítasz, akkor nyer csak igazán értelmet, amikor lehetőséged lesz alkalmazni is. Igen ám, de hol? Összeszedtünk néhány gyakorlati lehetőséget Veszprémben a Pannon Egyetemen.

Gyakorlati lehetőségek a Műszaki Informatika Karon

Robot kar
Robotika a MIK-en

A Pannon Egyetemen sokaknak ismerősen csenghet a Junior Developer kifejezés, mivel évfolyamonként több hallgatónak is lehetősége van felvételt nyerni a pozícióra.

Általában kutató és fejlesztő munkáért az egyetemen nem fizetnek, de a MIK olyan pályázatokat nyer el, melyből ösztöndíjjal támogatja szorgalmas kutatóit. Ahhoz, hogy valakiből Junior Developer legyen, technológiai megkötés nélkül kell teljesítenie egy felvételi feladatot.

Előnye, hogy rugalmas időbeosztásban dolgozhatsz, így akár sok óra és vizsga mellett is bevállalható, emellett jelentős összeggel jutalmazzák a fáradságos kódolást.

Gyakorlati lehetőség az MFTK-n

Olvasás
Kutató munka az MFTK-n

Az Angol-Amerikai Intézet demonstrátori pályázatot szokott hirdetni, melynek keretén belül a sikeres pályázók közreműködnek az intézet oktató-, kutató- és szakmai-közéleti feladatainak ellátásában. Oktatási tevékenységet nem folytatnak, de könyvtári és internetes anyaggyűjtéssel, bibliográfiákkal, prezentációk készítésével stb. segítik az Intézet oktató- és kutatómunkáját. Részt vesznek továbbá tudományos konferenciák, rendezvények, valamint vendégelőadások szervezésében, az Intézet nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és hazai szakmai-közéleti tevékenységének lebonyolításában is. A demonstrátori poszt egyben elősegíti azt is, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az Angol-Amerikai Intézet munkatársainak szakmai életébe és ezáltal saját pályafutásuk megalapozásához is támpontokat szerezhessenek.

A munkájukat emellett 20.000 Ft ösztöndíjjal támogatta legutóbb az egyetem, mely a megszerzett szakmai tapasztalat mellett csak hab a tortán.

A pályázathoz csatolni kell motivációs levelet, szakmai önéletrajzöt, és előnyt jelent a 4.00 vagy annál jobb átlag.

Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet gyakorlati lehetőségei

Kísérlet
Kísérletek végzése

A MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék rendelkezik egy tudományos műhellyel, melyben tanulmányaid során kutathatsz. Az általuk lefedett kutatási területeket és eredményeket megtalálod honlapukon. BSC képzés alatt a kutatásokért tudomásunk szerint nem nagyon tudnak fizetni (aki mást tud, írjon és javítjuk), viszont ezen a szakon olyan fontos a gyakorlat, hogy azt nem győzzük eléggé hangsúlyozni.

Egy PHD-s vegyészmérnök ismerősünket kérdeztünk meg az ottani kutatásról, aki következőket mondta:

“Dolgozni igazán a kutatócsoportban tanultam meg, ahol tényleg mindent belémvertek, minden jellegű pontosságot, technikát, módszert… Az egyetemi képzés annyira felületes, hogy csak arra jó, hogy elmondhasd, hogy találkoztál vele, de ha tapasztalatot akarsz, meg tényleg tanulni, akkor azt érdemes 1-2.évesen elkezdeni egy kutatócsoportban, legyen szó bármilyen szakról. Tényleg ott tanulja meg az ember a gyakorlati dolgokat, sőt néha még az elméletit is. Én totál nem bántam meg azt a belefektetett energiát.”

Pannon Egyetem GTK gyakorlati lehetőségek

Riporter
GTK vlogger

A Gazdaság Tudományi Karon is van lehetőség oktatást segítő demonstrátori feladatok ellátására, ehhez a tanszéken kell további információ után érdeklődni.

Lehetőség van GTK vlogger pozíciót betölteni, ahol a pályázó feladata megörökíteni a rendezvényeket, interjúkat készíteni a hallgatókkal és dolgozókkal, majd feltölteni a videókat a GTK youtube csatornájára és facebook oldalára. Mindezért előző évben havi 24.000 Ft speciális ösztöndíjat adtak a lelkes jelentkezőknek.

A kar folyamatosan tájékoztatja hallgatóit olyan pályázatokról, melyre esélyük lehet pályázni, ezeket itt találod meg.

Pannon Egyetem TDK és OTDK

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Elõzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára a legtöbb esetben valóságos “körről” ugyan nem beszélhetünk, de a a lényeg – az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka – megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett (pl. tanszéki hirdetmény) vagy közvetlen (a hallgatók megszólítása) módon verbuvál a téma iránt érdeklõdõ hallgató(ka)t, aki(k) rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.

TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi – és részben anyagi – siker, amit a házi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens ill. a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Azt nem kell külön mondani, hogy a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési ill. gyakorlási lehetőséget nyújt.

Forrás: http://www.mm.bme.hu/tdk/bemut.htm

Kétévente Veszprémben kerül megrendezésre az országo verseny (OTDK), és mivel helyben vagyunk, kár lenne nem élni a lehetőséggel.

Pandák véleménye és tapasztalata

Nagyon jó és színvonalas oktatás folyik egyetemünkön az országos átlaghoz képest, azonban tapasztalatból tudjuk, hogy az itt oktatott anyagok köszönő viszonyban sincsenek a piaci elvárásokkal. Ez elsősorban nem az oktatók hibája, de aki nagyra szeretne törni az életben, az első éves tanulmányaival párhuzamosan kezdjen el a fent említett gyakorlatok egyikének utána nézni, vagy vállaljon munkát szakterületén.

Én például Programtervező Informatikus szakon tanultam, és másodéves korom óta igyekeztem munkát találni. Tapasztalat nélkül sehol nem adtak munkát, bevállaltam hát ingyen projekt alapú munkákat. Mostanra odáig jutottam, hogy egyik munkaadó ajánl a másiknak, reklámoznom sem kell magam. Dolgoztam továbbá több vállalatnál csapatban is, nagyon jó tapasztalat volt. Sehol nem kérdezték meg, hogy van-e diplomám, csak azt, hogy mit tudok nyújtani számukra, és ezért cserébe mit kérek.

Vesd bele magad a munkába, valahol el kell kezdeni!

PandaPacsi